Aguarràs

Utilitzat en la dilució i neteja de pintures sintètiques i greixos

Els envasos són de 0,250L, 0,500L, 1L, 5L

Category: