Fakolith FK-14

Imprimació fixadora que actua com a pont d’unió, entre la superfície tractada i tractaments posteriors. Formulat en base aquosa, presenta una excel·lent penetrabilitat, adherència, amb una excel·lent permeabilitat al vapor d’aigua.

Els envasos són de 1L i 5L.

Category: