Fakolith Multil·lite FK-26/1

Additiu al silicat multifunció per a morters el·lite, que confereix a la barreja plasticitat, treballabilitat, duresa, control d’enduriment, tixotropia. Incolor, alta penetració i consolidació en bases minerals per silicificación cristal·lina.Biodegradable. Com additiu de morters el·lite de restauració de façanes, conservació de patrimoni i tematització professional. Com veladura mineral policromàtica per a bases minerals, pigmentable al seu gust amb Mixol òxids.Consolidant de bases minerals.

acabat incolor
Els envasos són de 1L, 5L i 10L.

Category: